මුල් පිටුව

From Gishan Wiki
Jump to: navigation, search

ආයුබෝවන් !

ඔබ පිවිස සිටින්නේ ගිෂාන් විකි හි සිංහල ලිපි අඩවියටයි.


කර්තෘගෙන්

ගිෂාන් චතුරංග

මෙහි මා විසින් විවිධ අවස්ථා වලදී රචනා කරන ලද සිංහල ලිපි අන්තර්ජාල භාවිත කරන්නන්ගේ පරිශීලනය සදහා පල කරමි.

මෙහි එන ඕනෑම ලිපියක් සම්බන්දයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට, ලබා දීමට හෝ ඔබේ අදහස් ලබා දීමට ඉහත කී අන්තර්ජාල අඩවිය හරහා සම්බන්ධ වන්න. එම ලිපි වලට ඔබේ අදහස්/තොරතුරු එක් කිරීමෙන් එවායේ අනාගත පරිශීලකයන් හට වඩාත් නිවැරදි හා විස්වාසනීය තොරතුරු ලබා දීමට හැකිවනු ඇත.

ස්තුතියි.


--Gishan Chaturanga 00:43, 18 December 2011 (MST)

ගිෂාන් චතුරංග


වඩාත් ප්‍රචලිත ලිපි

සියලුම සිංහල ලිපි මෙම ලැයිස්තුවේ නොමැති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. අනෙකුත් ලිපි වෙත පිවිසිය හැක්කේ අන්තර්ජාල සෙවුම් යන්ත්‍ර හරහා පමණි.

ඉංග්‍රීසි ලිපි

මෙහි එන ඉංග්‍රීසි ලිපි වෙත ඔබට පිවිසිය හැක. English GishanWiki